РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

КЗ "НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ

«ДОЛИНСЬКА ГІМНАЗІЯ – ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 3

Долинської районної ради»

на 2017-2018 н. р.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
КЗ «НВК «Долинська гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3» Долинської районної ради:
«Формування фахової культури вчителя як основи моделювання інноваційного простору в умовах нової української школи»
ПРОБЛЕМЕ ПИТАННЯ ПСИХОЛОГА:
«Психологічна культура педагога в умовах нових освітніх стандартів»
Зміст роботи Термін проведення Де і з ким проводиться
ПСИХОДІАГНОСТИЧНА РОБОТА
1. Збір інформації про індивідуально-психологічні особливості учнів 1-х класів за допомогою діагностичного обстеження та інтенсивного спостереження в рамках вивчення адаптації до школи. Вересень- жовтень (далі протягом року) Учні 1-х класів (база дит. садка “Ружечка”), співпраця з класоводами
2. Відвідування уроків позакласних та позашкільних заходів, класних годин з метою спостереження за розвитком учнів (в тому числі за запитами батьків та вчителів). Протягом навчального року Учні, батьки, вчителі опорного навчального закладу та філій
3. Попередження відхилень у становленні міжособистісних стосунків , запобігання конфліктних ситуацій в рамках проведення «години психолога» Співпраця з учителями, класними керівниками Протягом навчального року Учні, батьки, вчителі
4. Соціометрія класних колективів за запитами класних керівників. Протягом навчального року Учні, вчителі
5. Здійснення класно-узагальнюючого контролю 5-х класів через діагностичне обстеження, анкетування учнів. Діагностичне обстеження в рамках вивчення адаптації до умов навчання в середній ланці. Вересень-листопад Учні 5-х класів, вчителі , класні керівники. Співпраця з заст. з НВР Тарасовою І.А.
6. Психологічний супровід класно-узагальнюючого контролю 8-А класу. Індивідуальна психодіагностика, вивчення можливостей, використання потенціалу для навчання у профільному класі. Січень-березень Учні 8-А класу
7. Психологічний супровід класно-узагальнюючого контролю 9-11 класів. Мета: психологічна підготовка до складання ДПА та ЗНО. Березень-квітень. Учні 9-х, 11-х класів
8. Анкетування учнів, батьків (підготовка до презентації досвіду вчителів, які атестуються). Психологічний аспект питання. Листопад- грудень Вчителі, що атестуються, учні, батьки
9. Профорієнтація учнів 9-х, 11-х класів. Січень Учні 9-х, 11-х класів
10. Індивідуальна психодіагностична робота з «важкими» учнями опорного навчального закладу та філій , з учнями з неблагополучних сімей, що потребують особливої педагогічної уваги (на запит адміністрації та класних керівників) Протягом навчального року Учні, співпраця з заст. директора з ВР Куліченко Л.В.
11. Анкетування учнів 5,9, 11 класів щодо рівня вихованості. Квітень Учні 5,9,11 класів, заст. директора з ВР Куліченко Л.В.
12. Діагностика інтересів та здібностей учнів щодо профільного навчання. Березень-квітень Учні допрофільних класів
13. Збір інформації про індивідуально-психологічні особливості майбутніх першокласників. Квітень, травень На базі д/с “Ружечка”
14. Діагностика рівня соціальної адаптації учнів 1, 5, 9 класів. Вересень-листопад Учні 1, 5, 9 класів
15. Діагностика дітей, що перебувають на індивідуальному навчанні, та дітей, що направляються на районну ПМПК. Лютий Кукурічко М., Цатурян Д.Єльнікова О., Куріпенко М., Богащенко І.
16. Збір інформації в рамках вивчення стану викладання предметів. Згідно загального плану закладу Класні колективи закладу, вчителі-предметники
17. Діагностика за запитом учасників навчально-виховного процесу опорного закладу та філій. Протягом навчального року Учні, вчителі, батьки
18. Діагностика виявлення та супроводу обдарованих дітей Вересень-жовтень Учні закладу
19. Контроль за процесом адаптації у 10-му класі. Вересень-листопад Учні 10-х класів
20. Усебічне психологічне обстеження учнів 4-х класів в рамках формування класів з інтенсивним вивченням окремих предметів. Квітень-травень Учні 4-х класів
КОНСУЛЬТАЦІЙНА РОБОТА
1. Індивідуальне консультування учасників навчально-виховного процесу, батьків, які потребують психологічної допомоги, членів сімей, що опинилися у важких обставинах. Протягом навчального року Учні, батьки, вчителі опорного закладу та філій (за запитами)
2. Надання психологічної допомоги учням, що знаходяться у кризовій, стресовій ситуації. Індивідуальне консультування. Протягом навчального року Учні опорного закладу та філій
3. Профконсультації учнів 9,11 класів Січень Учні 9,11 класів
4. Консультування класних керівників закладу з питань розвитку учнівських колективів (в тому числі соціометрія) Протягом навчального року За запитами класних керівників
5. Робота з першокласниками, батьками першокласників по створенню передумов успішної адаптації до навчання у 2-му класі. Травень Учні 1-х класів, батьки.
6. Консультування учнів-учасників олімпіад. Індивідуальне консультування, групове консультування. Протягом року Учні-учасники олімпіад
7. Надання консультативної допомоги батькам,класним керівникам, учителям-предметникам в період адаптаціі учнів до нових умов навчання (1-й, 5-й, 10-й класи). Протягом року Учасники навчально-виховного процесу опорного закладу та філій
8. Індивідуальне консультування учнів, педагогів, батьків, спрямоване на допомогу особам, переселеним із зони АТО, чиї батьки є трудовими мігрантами, учасниками бойових дій у зоні АТО. Протягом року Діти, батьки даних категорій, вчителі, які з ними працюють (опорний заклад та філії)
КОРЕКЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ТА РОЗВИВАЛЬНА РОБОТА
1. Індивідуальна корекційно-відновлювальна робота з учнями закладу (соціальний паспорт школи), що потребують психологічної допомоги. Протягом навчального року Учні закладу
2. Групова корекційно-відновлювальна робота з класними колективами закладу (за запитами класних керівників) в рамках проведення «години психолога». Протягом навчального року Класні колективи закладу
3. Індивідуальна корекційно-відновлювальна робота з “важкими” учнями, з учнями з неблагополучних сімей, що потребують особливої уваги (за запитами класних керівників, заступника директора з ВР) Протягом навчального року Учні опорного закладу та філій
4. Корекційно-відновлювальна робота з учнями, що опинилися в кризових, стресових ситуаціях, дітей з суїцидальною поведінкою. Протягом навчального року Учні опорного закладу та філій (діти «групи ризику»)
5. Корекційні заняття з молодшими підлітками “Запрошуємо до діалогу” Календарне планування Учні 5-х класів
6. Тренінгові заняття з програми Міністерства освіти і науки України. «Знати, щоб жити». Календарне планування Учні 10-В класу
7. Корекція емоційного здоров’я учнів–учасників олімпіад. Протягом року Учні-учасники олімпіад
8. Профілактика та корекція дезадаптації учнів 1-х, 5-х класів. Вересень-жовтень Учні 1-х, 5-х класів
ПСИХОЛОГІЧНА ПРОСВІТА
1. Виступи на семінарах-практикумах для практичних психологів Протягом року Психологи району
2. Виступи на засіданнях творчої групи психологів району. Протягом року Психологи району
3. Районний семінар психологів. Виступ . Січень База НВК
4. Участь у проведенні психолого-педагогічного консиліуму «Наступність у навчанні 5-х класів. Адаптація». Листопад Вчителі, що викладають у 5-х класах
5. Психолого-педагогічний семінар «Психологічна культура педагога в умовах нових освітніх стандартів . (в рамках формування нової української школи.» Жовтень Вчителі опорного закладу та філій
6. Психолого-педагогічний семінар «Партнерство вчителя та учня у сучасній школі (як зберегти емоційне здоров’я школяра). » Березень Вчителі опорного закладу та філій
7. Участь у підготовці та проведенні засідань методичних об’єднань. Протягом року Вчителі закладу
8. Організація батьківського всеобучу з психологічних питань. Протягом року Відвідування та виступи на батьківських зборах, у тому числі за запитами кл. керівників
9. Участь в експерименті Всеукраїнського рівня «Формування освітнього середовища навчально-дослідницької діяльності дітей». Протягом року
10. Психологічна підтримка батьків та учнів, що складають ЗНО. Квітень-травень Батьки та учні 11-х класів опорного закладу та філій.
11. Участь у тижні пропаганди здорового способу життя «Психологічний аспект. Відкрите заняття з програми «рівний-рівному» у 5-А класі». Листопад Учні 5-А класу. Співпраця з ЗДВР Куліченко Л.В.
12. Участь у проведенні педради з питання методичного супроводу навчально виховного процесу .Висвітлення психологічного аспекту питання. Листопад Співпраця з ЗДНМР Олійник Т. М..
13. Участь у проведенні педради з питання виховного аспекту. Висвітлення психологічних ідей. Лютий Співпраця з ЗВР Куліченко Л. В.
Участь у спільній педраді ДНЗ «Ружечка» та НВК №3 на тему «Реалізація ідей В. Сухомлинського у практичній діяльності ДНЗ та гімназії» Жовтень Виступ на педраді
14. Тиждень правового виховання. Висвітлення психологічного аспекту теми серед учнів 5-6-х класів Листопад Учні 5-6 класів
15. Тиждень формування здорового способу життя. Заняття в рамках «години психолога» з учнями 10-х класів. Грудень Учні 10-х класів
НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1. Факультативні заняття з психології за програмою «Діалог». Протягом року 5-А, 5-Б, 5-В класи
2. Навчання учнів НТШ «Інтелект». Протягом року Співпраця з ЗДНМР Олійник Т.М., учні, які пишуть науково-дослідницькі роботи
3. Факультативні заняття з психології по впровадженню програми Міністерства освіти і науки України “Сприяння просвітницькій роботі “Рівний – рівному” серед молоді України щодо здорового способу життя. Протягом року , 2-й, 4-й четвер кожного місяця 5-ті класи
4. Навчання учнів-учасників олімпіад. Вересень-листопад Учні-учасники олімпіад
5. Заняття за програмою проекту « Школа проти СНІДу» («Захисти себе від ВІЛ») Щосереди Учні 10-В класу
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
1. Складання соціальних паспортів класів І-ІІІ ступенів навчання. Виявлення учнів закладу, що потребують психологічної допомоги. Вересень-жовтень Співпраця з кл.керівниками, соціальним педагогом Дорошенко Є. С., ЗДВР КуліченкоЛ.В.
2. Підготовка та участь у проведенні консиліуму з теми : “Адаптація 5-класників до навчання у середній ланці”. Жовтень Співпраця з заст. директора з НВР Тарасовою І.А.
3. Участь у засіданні психолого-педагогічного консиліуму “Адаптація учнів 5-х класів”. Листопад Співпраця з заст. директора з НВР Тарасовою І.А.
4. Участь у малих педрадах по підсумках класно-узагальнюючого контролю класних колективів.. Протягом навчального року. Адміністрація
6. Оновлення інформації стенду «Соціально- психологічна служба навчального закладу інформує» Рубрики: “Виникло запитання: психолог консультує”, “Помітки психолога”. 4 рази на рік Співпраця із соціальним педагогом Дрошенко Є.С
7. Систематизація та поповнення матеріалів з теми: “Суїцидальна поведінка. Шляхи виходу із кризових ситуацій” Листопад Співпраця із соціальним педагогом Дрошенко Є.С.
8. Підготовка та систематизація матеріалів під час впровадження в закладі Всеукраїнського експерименту Протягом року Співпраця з педагогами-учасниками експерименту
8. Підготовка до наради при директору. Звіт психолога про роботу за І семестр. Звіт про роботу за ІІ семестр. Грудень , травень
9. Збір діагностичного матеріалу, фахової методичної літератури. Протягом року
10. Робота по самопідготовці в методичному кабінеті, бібліотеці. Протягом року
11. Проведення щорічної акції «16 днів без насильства» Грудень
12. Акція «Повір у себе» ( підготовка до районного фестивалю для дітей з особливими потребами) Грудень Учні 6-х 7-х класів
13. Заходи з підготовки до участі у шкільному етапі Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’ я» Березень Учні 6-х 7-х класів
14 Планова атестація психолога закладу (підготовка матеріалів) Протягом навчального року Учні 10-х класів
15. Участь у роботі інтернет-конференцій різних рівнів з психолого-педагогічних питань Протягом навчального року
ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ
1. Відвідування учнів удома, бесіди з батьками. Протягом року Учні, батьки
2. Підтримання постійного зв’язку з районним центром соціальних служб для молоді. Протягом року Соціальний центр для молоді
3. Вирішення питань із місцевими органами виконавчої влади та громадського самоврядування Протягом року
Кiлькiсть переглядiв: 2206

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.