FacebookTwitterVKontakteYouTubeПідписатися на RSS

Річний план роботи школи як частина стратегії розвитку>>>>>


/Files/images/2020-2021/план роботи.jpg

План роботи закладу на 2020-2021 н.р.>>>>>

/Files/images/план роботи закладу.jpg

План роботи КЗ "НВК "Долинська гімназія - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Долинської районної ради"на 2019-2020 н.р.

РОЗДІЛ І. Самоналіз діяльності закладу за 2018-2019 навчальний рік. Пріоритетні цілі й завдання, що забезпечують реалізацію права на освіту на новий навчальний рік.

У 2018 – 2019 навчальному році робота школи була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», реалізацію державних, регіональних програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів. Заклад освіти здійснював свою діяльність відповідно до статуту навчального закладу. Пропагуємо досягнення школи через Інтернет, друкуючи інформацію про життя і досягнення школи, статті, створили власний сайт, на якому розміщується корисна інформація, як для учнів, батьків так і для громадськості.

Педагогічним колективом школи проведено відповідну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. Станом на 05 вересня 2017 року в школі було відкрито 34 класи, кількість учнів становила 767. Середня наповнюваність учнів у класах складала 23 учні, що майже не відрізняється від показника попереднього навчального року. Протягом 2018-2019 навчального року із школи вибуло – 15 учнів (переважно за межі району), прибуло – 2 учні. Мова навчання – українська. Охоплено навчанням 100%.

Станом на 30.05.2019 року в закладі навчалося 754 дітей.

Протягом 2018-2019 навчального року 4 учнів навчалися за індивідуальною формою. 2 учні – за програмою інклюзивного навчання.

У 2017-2018 навчальному році школа працювала за таким профілем:

10-Б клас – іноземна філологія, 10-А клас – фізико-математичний, 10-В - технологічний

11-Б клас – фізико-математичний, 11-В клас – технологічний, 11-А класс - математичний

Питання успішності учнів має завжди бути актуальним і стояти на першому місці для кожного вчителя. 9 клас школи закінчили учнів - 65.. У 2018-2019 навчальному році 11 клас закінчили 47 учнів, 3 з них - нагороджені золотою медалями «За високі досягнення у навчанні»

ДПА у 2018-2019 н. р. проходила у 4-Х, 9-х та 11-х класах, 1 учень 9-В класу Кукурічко М., який навчався на інд. формі навчання, звільнений від ДПА.

ДПА у 9-х класах проходила з трьох предметів укр. мови (диктанту), математики та предмета за вибором педагогічної ради. 9-А складали фізику, враховуючи профільність,9-Б – англійську мову 9-В – історію України.

Таблиця результатів ДПА

9 клас Високий Достатній Середній Початковий Всього
Українська мова 22 32 10 0 64
Математика 19 21 22 2 64
Історія України 0 5 15 0 20
Фізика 5 14 5 0 24
Англійська мова 12 7 1 0 20

Оцінки високого та достатнього рівнів отримали учні 9-А класу (поглиблене вивчення математики), переважно оцінки середнього та початкового рівнів учні 9-Б класу (загальноосвітній клас). У 9-Б класі навчалися учні, які протягом багатьох років мали оцінки початкового рівня за семестри та рік. В цілому учні на ДПА підтвердили результати річного оцінювання та навіть деякі учні покращили

ДПА у 11-х класах проходила у формі ЗНО. Об’єктивно можна оцінити результати ЗНО з укр. мови та літератури, так як цей предмет складали 33 випускники, що становить 100%.

ДПА з української мови та літератури у формі ЗНО, порівняльна таблиця:

Роки Кількість випускників Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Початковий рівень
кількість % кількість % кількість % кількість %
2014-2015 53 2 5 23 43 23 43 5 9
2015-2016 30 8 27 17 57 5 16 0 0
2016-2017 33 9 27 19 58 5 15 0 0
2017-2018 33 10 30 15 45 8 25 0 0
2018-2019 47 7 15 25 53 45 32 0 0

Порівнюючи результати навченості можна зробити висновки, що учні підтвердили результати річного оцінювання.

Оцінки високого та достатнього рівнів отримали у 2014-2015 н. р. – 47%, у 2015-2016 н. р. – 83 %, у 2016- 2017 н. р. – 84 %, 2017-2018 н. р. – 75%.

Математика та історія України – предмети, що складались за вибором учнів

Таблиця результатів ДПА та ЗНО у 11-х класах

Українська мова
високий рівень достатній рівень середній рівень низький рівень
Річна ДПА у формі ЗНО Річна ДПА у формі ЗНО Річна ДПА у формі ЗНО Річна ДПА у формі ЗНО
2015-2016 8 8 14 17 8 5 0 0
2016-2017 8 9 20 19 5 5 0 0
2017-2018 11 10 16 15 6 8 0 0
2018-2019 47 7 7 29 25 11 15 0
Математика
високий рівень достатній рівень середній рівень низький рівень
Річна ДПА у формі ЗНО Річна ДПА у формі ЗНО Річна ДПА у формі ЗНО Річна ДПА у формі ЗНО
2015-2016 4 1 5 5 4 7 0 0
2016-2017 8 7 5 3 4 7 0 0
2017-2018 14 10 5 7 5 7 0 1
2018-2019 32 11 10 17 16 4 6 0
Історія України
високий рівень достатній рівень середній рівень низький рівень
Річна ДПА у формі ЗНО Річна ДПА у формі ЗНО Річна ДПА у формі ЗНО Річна ДПА у формі ЗНО
2015-2016 2 2 11 8 4 6 0 1
2016-2017 2 0 15 1 2 18 0 0
2017-2018 2 3 9 6 3 5 0 0
2018-2019 22 5 4 14 13 3 5 0

Високий результат знань учні показали з укр. мови та літератури, математики. Більшість учнів підтвердили результати річного оцінювання з Історії України.

У 2018-2019 навчальному році методична робота в КЗ «НВК «Долинська гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Долинської районної ради» та його філіях здійснювалась відповідно до положень Конституції України, Закону України «Про освіту», а також відповідно до завдань, визначених у наказі по школі № 165 від 20.09.2018 р.

Всю роботу педагогічного колективу було спрямовано на реалізацію науково-методичної проблеми «Формування фахової культури педагога як основи моделювання інноваційного освітнього простору в умовах нової української школи»

Цікаво та не ординарно відбувалися засідання педагогічної ради – постійно діючого органу, який розглядав кардинальні питання навчально-виховного процесу. У лютому 2019 року у закладі відбулося засідання педагогічної ради на тему: «Фахова культура вчителя як інтеграційна якість особистості педагога – професіонала». Заступник директора з НВР Олійник Т.М. обґрунтувала доцільність та ефективність формування фахової культури вчителя. Працюючи в локаціях, вчителі закладу долучилися до можливостей використання нових прогресивних технологій, як один із шляхів до фахової культури вчителя, а саме: «STEM-STREM освіта» (вчитель інформатики і математики Тороп Л.П.); «Коучинг як нова технологія навчання в освіті» (вчитель фізики Ласкурик П.В.); «Перевернуте навчання» (вчитель української мови та літератури Малага А.Ю.); «Гейміфікація в навчальному процесі» (вчитель початкових класів Мокрякова І.С.); «Бріколаж в освіті» (вчитель трудового навчання Карабут К.А.); «Цифрові технології в освітньому процесі» (вчитель математики та інформатики Заворітня К.В.) та майстер-клас "Знаю! Вмію! Дію!" (вчитель інформатики Карявка С.С. та учні творчої групи). Такий формат проведення педагогічної ради дав можливість вчителям вільно спілкуватися, обмінюватися думками, спланувати свою особисту методичну траєкторію.

Протягом року вчителі школи підвищували свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти, участі у роботі шкільних, районних і обласних семінарів, навчання на курсах післядипломної освіти, а також в рамках атестації. Курси підвищення кваліфікації вчителі проходять своєчасно та за складеним графіком при комунальному закладі «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського». 20 педагогічних працівників опорного закладу та філій успішно пройшли атестацію. Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на високому рівні.

Однією із основних форм методичної роботи, яка полягає в ознайомленні з новітніми досягненнями психолого-педагогічної науки і передового досвіду, є постійно діючий психолого-педагогічний семінар (керівник Ніколенко Н.І.). Наталія Іванівна проводила бесіди з учнями та вчителями, тренінги, тестування, опитування. Результатами різних форм роботи, проведених практичним психологом є вироблені рекомендації, їх творче осмислення та впровадження в практику роботи.

Належна увага протягом року приділялася систематичному інформуванню й консультуванню вчителів засобами бюлетенів, таблиць, схем, графіків тощо. Інформація про діяльність опорного закладу та філій представлена на сайтах та блогах. Протягом року було продовжено оформлення та наповнення блогу «Віртуальний методичний кабінет», інформація на якому згрупована за наступними розділами: вивчаємо «Закон про освіту»; НУШ; методична візитка школи; районні методичні об’єднання; інформаційна поличка; «Учитель року»; цікаве, повчальне, корисне; методичні формування; видавнича діяльність вчителів; шкільна блогосфера, де представлені блоги вчителів опорного закладу та філій; представницькі обласні заходи на базі закладу; інноваційна діяльність; участь вчителів у конкурсах; все про вчителя; робота над методичною темою; олімпіади, конкурси, МАН; все про атестацію; методична рада; управлінський практикум; серпнева конференція; чудернацькі школи у світі. Таким чином представлена інформація про науково-методичну роботу закладу дає можливість підвищувати її ефективність, впливати на якість освітнього процесу, стимулює творчий розвиток педагогів та сприяє відкритості закладу до розвитку і взаємодії з оточуючим середовищем.

Важливим чинником зростання позитивного іміджу закладу у районі та області стала участь у фаховому конкурсі «Учитель року - 2019» учителя Сарапина О.В. (Захист Вітчизни), який продемонстрував нестандартні підходи до викладання предмету.

Про ефективність системи роботи з обдарованими учнями у нашому закладі свідчить результативність роботи: 114 перемог учнів на районних олімпіадах; 25 перемог на обласних; 2 учні стали призерами Всеукраїнського етапу олімпіад Паламарюк Максим (11-Б клас) – І місце з інформаційних технологій, Коваленко Олег (10-А клас) – ІІІ місце з інформаційних технологій; 1 учень Паламарюк Максим – отримав почесне ІІ місце на Всеукраїнській інтернет-олімпіаді з інформаційних технологій; 2 учні – Пасічник Аліна (10-А клас) – ІІІ місце та Татарінова Олександра (6-Б клас) – ІІ місце Всеукраїнського етапу ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Шевченка.

Завершальним заходом роботи з обдарованими дітьми стало Свято «Творча обдарованість – 2019» – це свято вшанування переможців, свято її Величності Науки, свято таланту, на якому було названо найкращих учнів і вчителів, які представляли школу на різноманітних конкурсах та олімпіадах. За результатами олімпіад, творчих конкурсів педагоги та учні закладу відзначені нагородами.

Учителі нашого закладу були керівниками різних районних об’єднань, організованих районним методичним кабінетом. Таким чином вони беруть активну участь у методичній роботі району, популяризуючи досвід закладу та переймаючи досвід роботи вчителів інших шкіл.

Виховна робота в школі має чіткий та цілеспрямований характер, що дає можливість здійснювати плідну діяльність з реалізації основних завдань:

1. Реалізації виховного процесу, що виражається у створені умов для всебічного розвитку особистості, для спонукання її до самоаналізу, самооцінки. саморозвитку. самовиховання.

2. Підтримці та укріпленні шкільних традицій, що сприяють згуртуванню загальношкільного колективу.

3. Удосконаленні методичної майстерності класного керівника , спроможного компетентно здійснювати виховну діяльність.

4. Розвитку учнівського самоврядування.

Виховна робота у 2018-2019 н.р. проводилась згідно річного плану школи і розглядалась на нарадах при директорі, при заступнику директора з виховної роботи на засіданнях педагогічної ради.

Педагогічний процес у закладі здійснюється з урахуванням інтересів, схильностей, здібностей і вікових особливостей учнів на основі новітніх технологій. Особливо значущим у виявленні і підтримці обдарованих та талановитих дітей стало проведення в закладі різних конкурсів, свят, фестивалів та участь у районних та Всеукраїнських конкурсах.

Школа має підтвердження успіхів своєї праці у багатьох напрямах : учні школи лауреати всеукраїнського етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської молоді імені Т.Г.Шевченка, керівники Крайнєва Н.В., Толмач Н.І.

Команда "Віва Вікторія" у складі Поправки Андрія , Аліфонова Дмитра, Косінської Анни, Коваль Валерії, Коваленка Сергія, Додіван Олени - переможці районного, лауреати зонального, УЧАСНИКИ обласного фестивалю ДЮП , керівник Коваль Р.М., Волоткевич Т.В., Куліченко Л.В.

- Косінська Анна, учениця 10-А класу - посіла друге місце на районній конференції "Історія краю очима юних", керівник Куліченко Л.В.

Безугла Світлана 11 -Б класу - переможець районного конкурсу малюнків "Охорона праці очима дітей" .

Учениці 10А класу Косінська Анна, Олійник Єлизавета, Плотніцька Ярослава переможці Всеукраїнського конкурсу проектів «Мої права – моє життя» за проект «Споживач - король ринку».

Діяли шкільні методичні об’єднання класних керівників, керівники : класний керівник 7-А класу¸ вчитель математики Чумаченко С.В. та класний керівник 4-Б класу Зенченко Т.П.

Голови ШМО при проведенні засідань методичних об’єднань використовують тренінги, практичні завдання, ситуаційні вправи, експерименти, рольові ігри, проблемні столи, інтерактивні форми і методи роботи. Тематика засідань визначалась на основі діагностики класних керівників. Таким чином були визначені теми і проблемні питання семінарів класних керівників: «Сучасні підходи до формування національно-патріотичних цінностей особистості», «Реалізація ідей педагогіки В.Сухомлинського у вихованні громадянина – патріота» та інші. В рамках ШМО практичним психологом Ніколенко Н.І. проведено психолого-педагогічніий семінар за проблемами « Дитяча агресивність та її причини. Чи вміємо ми слухати та чути своїх дітей» . Протягом року відбулися інструктивно-методичні наради з класними керівниками з питань планування виховної роботи на 1 та 2 семестри, виконання та впровадження класними керівниками програми “Основні орієнтири виховання”, "Концепції національно - патріотичного виконання учнівської молоді", "Районної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді" шкільних програм, участь і підготовка конкурсів, свят, виховних заходів, консультації з питань організації та здійснення виховної роботи в класних колективах..

Виховні заходи, що проводились протягом 2018-2019 навчального року, були різноманітними, відповідали віковим особливостям учнів, сприяли розвитку творчих здібностей та ініціативності школярів , тому упродовж навчального року організовано проведення ряду позашкільних занять та заходів . Відповідно до «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України» в рамках ШМО класних керівників проводилась робота між засіданнями , під час яких були проведенні тематичні тижні ,конкурси декади, свята.

Аналіз відвіданих виховних заходів показав, що виховна робота проводиться на належному рівні, використовуються сучасні технології у виховному процесі, інтерактивні форми діяльності та методи які сприяли розвитку творчої особистості учнівської молоді. Всі заходи проведені на високому методичному рівні з використанням ІКТ, смарт технологій, відео матеріалів, інтерактивних ігрових форм, руханок, рольових ігор, інсценізацій, практичних завдань, досліджень, віртуальних квестів.

У своїй роботі класні керівники керуються Конституцією України, Національною доктриною розвитку України, Конвенцією ООН про права дитини, Законами «Про освіту», «Про загальну середню освіту» іншими законодавчими та нормативно-правовими актами України, Положенням про класного керівника навчального закладу, системи загальної середньої освіти, Програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Концепцією національно - патріотичного виховання учнівської молоді, Стратегією національно-патріотичного виховання учнівської молоді.

Згідно наказу по закладу «Про організацію роботи класних керівників», який поновлюється щорічно, класні керівники дотримуються виконання правил внутрішкільного трудового розпорядку, посадової Інструкції класного керівника, ведуть класну документацію, проводять індивідуальну роботу з учнями.

Планують свою роботу класні керівники з класом згідно річного плану закладу, методичних рекомендацій РМК, обласного управління освіти, ОІППО, МОН України, календаря пам’ятних та історичних дат, рекомендацій заступника з виховної роботи. Класні керівники використовують різні форми і методи роботи з учнями: години спілкування, бесіди, рольові ігри, конкурси, зустрічі, свята, практичні роботи, усні журнали, діагностування і т.д. Матеріали виховної роботи з класом зберігаються у папках класних керівників та блогах.

Велику роль у правовій системі відіграють соціальний педагог Дорошенко Є.С. та практичний психолог Ніколенко Н.І., які постійно здійснюються профілактичну, корекційну, індивідуальну роботу з учнями різних соціальних категорій, їх батьками, а також є членами Ради профілактики правопорушень.

Питання правового виховання профілактики правопорушень розглядались на нарадах і педрадах.

На нараді при заступнику директора з виховної роботи слухались питання: «Про виконання районної програми правової освіти населення в Долинському районі»; «Про виконання плану заходів щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді»; «Про відвідування учнями закладу»; «Про виконання плану заходів із забезпечення дотримання законодавства у сфері захисту суспільної моралі»; «Про виконання заходів щодо реалізації національної компанії «Стоп насильству» та інші.

В системі правового виховання важливу роль відіграє робота Ради профілактики правопорушень.

Здійснюється постановка на класний та шкільний облік учнів, які порушують дисципліну, не відвідують заклад, здійснюють крадіжки та інші проступки, а також відбуваються зняття з обліку. На обліку школи перебуває 6 дітей, які знаходяться на тимчасовому проживанні - це переселенці з Донецької та Луганської обл., 33 учнів - батьки яких перебували в АТО.

Заклад тісно співпрацює з правоохоронними органами щодо проведення профілактичної роботи з дітьми, батьками. В школі ведеться журнал відвідування учнів навчального закладу заступник директора з виховної роботи перевіряє наявність довідок та пояснень від батьків, звітує на НД.

У закладі велика увага приділяється фізичному розвитку й вихованню учнів.

Високі результати учні досягли в спортивно-масових, фізкультурно-оздоровчих заходах (керівники Пасєка Л.О.Сарапин О.В., Заворітній В.М.):

• ІІ місце в обласних змаганнях з футболу за програмою «Шкіряний м’яч», вихованці 2003 р.н.;

• І місце в районних змаганнях з футболу за програмою «Шкіряний м’яч», учні 2004 р.н.;

• І місце з волейболу (юнаки та дівчата) за першість міста;

• ІІІ місце за першість міста з баскетболу (дівчата);

• І місце у спортивних змаганнях (юнаки) з баскетболу;

• І місце серед учнів допризовної молоді у змаганнях із зимового багатоборства;

• І місце у весняній неділі допризовника;

• І місце у спортивних змаганнях «Старти надій»;

Виховна система нашого закладу – це складна психолого-педагогічна сукупність. Яка охоплює весь педагогічний процес, інтегруючі навчальні заняття, позаурочне життя дітей і різноманітну діяльність і спілкування за межами школи.

Школа працює у творчій співпраці з громадськими організаціями: РЦСССМД, МНВК, ЦДЮТ, ДЮСШ, районним центром зайнятості, службою у справах дітей РДА, пожежною частиною, ЦРЛ, ДАІ, районною дитячою бібліотекою.

На базі школи працює 29 гуртків, з них 11 шкільних, 6 – від ЦДЮТ, 3 – ДЮСШ, 4 – районної дитячої школи мистецтв, «Веселка» від районного відділу культури.

Класними керівниками закладу щорічно проводяться бесіди з учнями по профілактиці дитячого травматизму та збереження здоров’я дітей, бесіди “За здоровий спосіб життя” із записами в класних журналах. Проводяться тижні “Безпеки дорожнього руху”, “Безпеки знань життєдіяльності”, “Безпеки дитини”, велоестафети серед учнів 8-9 класів, єдиний урок з правил дорожнього руху, рольові ігри, спортивні змагання, зустрічі з працівниками пожежної частини.

Протягом 2018-2019 н. р. було зроблено ряд заходів щодо покращення матеріально-технічної бази та створення безпечних умов для учнів та працівників школи. Оскільки школа є комунальним закладом, засновником якого є районна рада, всі питання, щодо фінансування вирішуються з відділом освіти, молоді та спорту, районною державною адміністрацією, районною радою, згідно процедури через подання до відділу освіти, молоді та спорту та листів-звернень до депутатів районної ради:

- У 2018-2019 н. р. року придбано обладнання для їдальні (каструлі, глибокі тарілки, відповідний інвентар для кухні, столи та лави, зроблено поточний ремонт їдальні).

- Зроблено косметичний ремонт коридорів, що відповідає вимогам нового освітнього середовища.

- Проведена реконмтрукція внутрішніх туалетів.

- Оновлено дизайн сцени актового залу.

- Створено новее освітнє середовище для учнів 1-х класів.

- Завершено роботи по встановленню пожежної сигналізації.

- Оновлено компютерний клас кабінету інформатики № 201.

- Встановлено мультимедійний комплекс в кабінет хімії.

- Встановлено «шведські стінки» в спортивні зали.

- Частково замінено вогнегасники.

- Зроблено косметичний ремонт кабінету технічних засобів № 301.

- Придбано 5 ноутбуків для організації освітнього процесу.

ЗАВДАННЯ НА 2019-2020 н.р.

- Спланувати та організувати роботу опорного закладу та філій;

- Спрямувати роботу опорного закладу та філій на виконання Закону України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року;

- Забезпечити прозорість та інформаційну відкритість діяльності опорного закладу та філій;

- Посилити підготовку учнів до ЗНО з предметів, в тому числі з предмету хімії;

- Організувати роботу початкової школи на реалізацію програми НУШ.

- Розробити та передбачити реалізацію внутрішньої системи якості освіти опорного закладу та філій;

- Забезпечити дотримання всіма учасниками освітнього процесу академічної доброчесності;

- Надавати якісні послуги в закладі та філіях для учнів, що знаходяться на інклюзивній формі навчання;

- Продовжити роботу педагогічного колективу закладу та філій над методичною проблемою: «Формування фахової культури педагога як основи моделювання інноваційного освітнього простору в умовах Нової української школи»;

- Спрямувати систему виховної роботи на створення безпечного освітнього середовища, формування ціннісних житттєвих навичок

- Продовжувати роботу щодо зміцнення матеріально-технічної бази опорного закладу та філій.

- Провести комплексні заходи щодо автономії закладу;

- Створення якісного інтернет-середовища, забезпечення доступу до безперебійного високошвидкісного інтернет-зв'язку всіх учасників освітнього процесу

- Проведення комплексних заходів по створенню безпечного середовища, дотримання пожежних вимог щодо закладів освіти

РОЗДІЛ ІI. Організація внутрішньої системи забезпечення якості освіти
Завдання і зміст роботи Термін виконання Відповідальні Форма проведення та узагальнення Відмітка про виконання

Відстеження освітніх процесів

1. Підсумки організації роботи освітнього процесу за 2018-2019 н.р. та планування освітньої діяльності закладу у новому навчальному році. Погодження освітньої програми закладу. Серпень Адміністрація закладу та філій Педрада, наказ
2 Спостереження за освітньою діяльністю педагогів з адаптації та наступності здобувачів освітнього процесу у 5-х класах Вересень-Грудень Тарасова І.А. Карявка О.М., Григораш Н.В. Педконсиліум
3 Спостереження за освітньою діяльністю педагогів з адаптації та інтеграції здобувачів освітнього процесу у перших класах. Вересень-грудень Григораш Н.В. Педконсиліум
4 Розроблення проєкту внутрішньої системи забезпечення якості освіти закладу та філій. листопад адміністрація
5 Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти з предметів: Українська мова ( 5 кл; 9 кл; 11 кл); Математика (5 кл., 6 - а кл., 7-а кл. 9 кл.; 11 кл,): Історія (9, 11 класи); фізика-(10,11 кл.); біологія (9 кл.) Українська мова, математика ( 1-2,4 класи) Вересень, грудень, травень Адміністрація Вивчення документації, опитування, анкетування, проведення діагностичних робіт
6 Організація освітньої діяльності педагогічних працівників закладу з питань підготовки учнів 9-х класів до ДПА та учнів 11-х класів до ДПА у формі ЗНО. Проведення онлайн тестувань, консультацій, індивідуальних занять, діагностичних робіт. жовтень-квітень Тарасова І.А. Карявка О.М., Яценко С.В. Співбесіда , діагностика, відвідування занять
7 Відстеження і коригування результатів навчання кожного здобувача освіти та системи оцінювання вчителів з фізики та астрономії Лютий, 2020 р. Олійник Т.М. Карявка О.М., Яценко С.В. Моніторинг, співбесіда, довідка
8 Відстеження і коригування результатів навчання кожного здобувача освіти та системи оцінювання вчителів історії, Березень, 2020 р. Свічкарьова І.Б., Карявка О.М., Яценко С.В. Моніторинг, співбесіда, довідка
9 Відстеження і коригування результатів навчання кожного здобувача освіти та системи оцінювання вчителів інформатики Квітень, 2020 р. Тарасова І.А., Карявка О.М., Яценко С.В Моніторинг, співбесіда, довідка
10 Відстеження і коригування результатів навчання кожного здобувача освіти та системи оцінювання вчителів з основ економіки Грудень, 2019 р. Олійник Т.М. Карявка О.М., Яценко С.В. Моніторинг, співбесіда, довідка
11 Відстеження і коригування результатів навчання кожного здобувача освіти та системи оцінювання вчителів з «Основи здоров’я» Грудень,травень Куліченко Л.В., завідувачі філій співбесіда, звіт
12 Педагогічна рада «Підсумки роботи з питань організації освітнього процесу за І семестр 2019-2020 н.р. в закладі та філіях. Погодження положення “Про внутрішню систему забезпечення якості освіти закладу та філій”. Грудень Адміністрація закладу та філій Вивчення документації. Педрада, малі педради
13 Опитування та анкетування батьків 1-2 класів “Нова українська школа очима батьків” Квітень-травень Григораш Н.В. Криуліна О.В., Іщенко С.М., Яценко С.В. Опитування, анкетування, Аналіз анкетування
14 Педагогічна рада. Завершення 2019-2020 навчального року. Досягнення, проблеми та шляхи їх розвитку. Травень Тарасова І.А., Григораш Н. завідувачі філій Матеріали педради, протокол
15 Звіт перед педагогічними колективами та громадськістю про підсумки роботи опорної школи та філій за 2019-2020 н р. Моніторинг здійснення виконання виконання поставлених цілей і завдань шляхом самооцінювання освітньої діяльності закладу Травень Директор закладу, завідувачі філій Матеріали звіту. Інформація на сайт
16 Спільний семінар. ”Співпраця дошкільного навчального закладу, закладу загальної середньої о освіти та родини у контексті підготовки дитини до школи” Січень Григораш Н.В. Гавриленко Т.В., Карявка О.М., Яценко О.М., Іщенко С.М. Матеріали семінару
17 Відстеження об'’єктивності системи оцінювання, спрямованої на реалізацію компетентнісного підходу. Вересень-травень Тарасова І.А., Григораш Н.В., Карявка О.М. Яценко С.В., Іщенко С.М. Наказ, здійснення моніторингу
18 Відстеження ведення відповідних справ діловодства, стан архівної документації, особових справ школярів, оформлення документів на учнів 1-х та 10-х класів опорного закладу та філій закладу згідно нової інструкції щодо ведення ділової документації Упродовж року Пальонна І.В., класні керівники спостереження
19 Оформлення та ведення класних журналів, журналів ГПД та журналів занять з дітьми з особливими освітніми потребами, факультативних занять. Упродовж року Тарасова І.А., Григораш Н.В., Карявка О.М., Яценко С.В. Іщенко С.М. Співбесіда з кл. керівниками та вчителями-предметниками, Наказ, нарада
20 Здійснення самооцінювання освітньої діяльності відповідно до розроблених процедур з питань: впровадження інформаційно-комунікативних технологій навчання в освітньому процесі та управлінській діяльності. Упродовж року Адміністрація Вивчення документації, опитування.
21 Спостереження за тенденцією розвитку учнівського самоврядування в умовах Нової української школи Упродовж року Куліченко Л.В. Вивчення документації, опитування.
22 Організація наставництва з молодими спеціалістами Упродовж року Тарасова І.А., Григораш Н.В., Карявка О.М., Яценко С.В. Іщенко С.М. Вивчення документації, опитування, спостереження.

Створення необхідних ресурсів для організації освітнього середовища закладу загальної середньої освіти

1 Відстеження забезпечення (створення) комфортних і безпечних умов для навчання та праці у класних кімнатах закладу. Серпень Долгова І.Г. Тарасова І. А Паспорти кабінетів, наказ
2 Відстеження забезпечення раціонального використання приміщень, комплектування мережі класів (з урахуванням чисельності здобувачів освіти, їх особливих освітніх потреб, площ приміщень) серпень Тарасова І.А, Григораш Н.В. Спостереження, опитування
3 Облаштування навчальних кабінетів природничого циклу (фізики, хімії географії, біології, математики) сучасним мультимедійним обладнанням. вересень Тарасова І.А, Григораш Н.В. Косенко П.В., Долгова І.Г. Опитування педагогічних працівників, здобувачів освіти,
4 Оновлення комп'ютерної техніки у кабінеті інформатики (придбання нових комп'ютерів відповідно до вимог МОНУ, плазмового телевізору) вересень Свічкарьова І.Б., Косенко П.В. спостереження
5 Здійснити оновлення дизайну класних кімнат і коридорів початкової та старшої школи вересень-жовтень Свічкарьова І.Б. Косенко П.В., Григораш Н.В. спостереження
6 Здійснити капітальний ремонт спортивних залів і поповнити їх спортивним обладнанням та інвентарем вересень Свічкарьова І.Б., Косенко П.В. спостереження
7 Облаштування закладу з урахуванням принципів універсального дизайну та розумного пристосування: косметичний ремонт туалетів, встановлення сушарок, бойлерів; ремонт їдальні, облаштування коридорів, кабінету технічних засобів, придбання лавочок для облаштування зон відпочинку -адаптованих для використання всіма учасниками освітнього процесу. Серпень, червень, липень Косенко П.В., Спостереження, опитування
8 Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору. Оновлення дизайну ресурсної кімнати, придбання дидактичних засобів для осіб з особливими освітніми потребами. Серпень-травень Тарасова І.А. Озарук А.В. Спостереження, опитування
9 Створення якісного інтернет-середовища, забезпечення доступу до безперебійного високошвидкісного інтернет-зв'язку всіх учасників освітнього процесу До 01 січня 2020 року Свічкарьова І.Б. Проектна та фінансова документація
10 Створення умов для безпечного використання мережі інтернет, Формування навичок безпечної поведінки в інтернеті здобувачів освіти. Відстеження поінформованості батьків щодо безпечного використання мережі інтернет Впродовж року Карявка С.С., Тороп Л.П.. Заворітня К.М. Опитування, анкетування здобувачів освіти та їх батьків
11 Відстеження створення комфортного повітряно-теплового режиму, належного освітлення, прибирання приміщень, дотримання питного режиму, облаштування та утримання туалетів вересень-травень Косенко П.В., Тарасова І.А. Опитування, анкетування здобувачів освіти та їх батьків, педагогічних працівників
12 Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації. Співпраця з представниками правоохоронних органів, інших фахівців з питань запобігання та протидії булінгу вересень-травень Куліченко Л.В., Ніколенко Н.І. План заходів із запобігання та протидії булінгу. Здійснення моніторингу.
13 Засідання”круглого столу” педагогічних працівників та батьківської громадськості щодо реалізації Концепції Нової української школи Квітень Свічкарьова І.Б. Григораш Н.В., вчителі початкових класів Опитування, анкетування батьківської громадськості
14 Батьківські збори майбутніх першокласників. Березень Свічкарьова І.Б. Григораш Н.В., Опитування, анкетування батьківської громадськості
15 Зустріч з батьками майбутніх випускників закладу з питань організації, підготовки та проведення ДПА та ДПА у формі ЗНО. Грудень, березень Свічкаьова І.Б. Тарасова І.А. Опитування, анкетування батьківської громадськості
16 Консультування батьків з питань організації освітнього процесу Упродовж року Адміністрація закладу
17 Співбесіда із здобувачами освіти з питань взаємостосунків відносин та довіри з педагогами. Упродовж року Адміністрація закладу Опитування, анкетування
18 Забезпечення доступу учасників освітнього процесу, батьківської громадськості до спілкування із керівництвом закладу через особистий прийом, звернення, сайт школи, сторінку у соціальній мережі Фейсбук Упродовж року Адміністрація закладу Опитування, вивчення документації
19 Вивчення та звірка календарно-тематичних планів, їх відповідність навчальним програмам та освітній програмі закладу. Вересень, січень Тарасова І.А., Григораш Н.В. Криуліна О.В. Яценко С.В., Іщенко С.М. Наказ, ОНЗ
20 Відстеження результативності участі учнів у гуртках, факультативах з окремих предметів. Грудень, березень Тарасова І.А. Григораш Н.В. довідка
21 Забезпечення умов для безпечного перебування всіх учасників освітнього процесу відповідно до вимог Держпродспоживслужби та санітарних норм Упродовж року Свічкарьова І.Б. Долгова І.Г., Жебка Т.О. Карявка О.М., Яценко С.В., Іщенко С.М. НД
22 Відстеження стану здоров’я дітей закладу та філій Упродовж року Жебка Т.О. Моніторинг, НД
23 Відстеження ефективності роботи шкільної бібліотеки та форм роботи бібліотекаря з учнями і працівниками закладу та філій. Травень Тарасова І.А.Карявка О.М., Яценко С.В., бібліотекарі закладів Спостереження
РОЗДІЛ ІІІ. Організація системи педагогічної діяльності опорного закладу та філій
Завдання і зміст роботи Термін виконання Відповідальні Узагальнення Відмітка про виконання
1 Участь у серпневій педагогічний он-лайн виставці Серпень 2019 Олійник Т.М. Електроні ресурси
2 Організація роботи шкільного методичного кабінету До 30.08.2019 Олійник Т.М. Паспорт методичного кабінету
3 Поновлення бази даних на обдарованих учнів та даних на вчителів, які працюють з обдарованими дітьми 02.09.2019-13.09.2019 Олійник Т.М. Криуліна О.В. Яценко С.В. Іщенко С.М. База даних
4 Діагностика учнів з метою вивчення їхнього бажання займатися навчально-дослідницькою роботою. До 20 вересня 2019 Олійник Т.М. Кл керівники Аналіз проведеного анкетування
5 Забезпечення виконання програми авторської школи «Школа фахової культури вчителя» в рамках участі педагогічного колективу в експерименті Всеукраїнського рівня за темою «Теоретико-методологічні засади моделювання розвитку авторських шкіл» та роботи педагогічного колективу над проблемним питанням “Фахова культура вчителя як основа моделювання інноваційного освітнього простору в умовах Нової української школи”. Протягом року Свічкарьова І.Б. Олійник Т.М. Програма авторської школи «Школа фахової культури вчителя», система роботи з проблемного питання
6 Організація роботи предметних методичних об'єднань: · учителів початкової школи; · учителів-словесників; · учителів іноземної мови; · учителів природничого циклу; · учителів суспільствознавчих дисциплін; · учителів оздоровчого циклу; · учителів математики. До 20.09.2019 Голови ШМО Плани роботи ШМО
7 Організація роботи творчих груп, які поглиблено досліджуватимуть обране методичне питання «Фахова культура вчителя як основа моделювання інноваційного освітнього простору в умовах нової української школи» за напрямками: 1) коучинг як нова технологія навчання в освіті; 2) гейміфікація в навчальному процесі; 3) бріколаж в освіті; 4) STEM-STREM освіта; 5) технологія навчання як дослідження; 6) цифрові технології в освітньому процесі; 7) перевернуте навчання. До 08.09.2018 Олійник Т.М. План роботи творчих груп
8 Проведення предметних днів (за окремими планами ШМО) Упродовж року Олійник Т.М., керівники ШМО Плани роботи ШМО
9 Організація атестації педагогічних працівників. Відстеження здійснення освітнього процесу вчителів, які атестуються. До 20.10.209 Свічкарьова І.Б. Матеріали атестації, протоколи засідань.
10 Уроки на запрошення. Спостереження за навчальними заняттями вчителів, які атестуються. Упродовж року Вчителі, які атестуються в поточному навчальному році Спостереження, вивчення документації
11 Опитування педагогічних працівників з метою виявлення проблем в навичках впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес До 8.11.2019 Олійник Т.М. Створення постійно-діючого семінару-практикуму
12 Організація роботи постійно діючого семінару-практикуму «Впровадження ІКТ в освітній процес» До 29.11.2019 Олійник Т.М. Карявка С.С. Заворітня К.В. Тороп Л.П. План роботи семінару-практикуму
13 Розроблення проєкту «Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу КЗ «НВК «Долинська гімназія – ЗШ І-ІІІ ступенів № 3 Долинської районної ради». До 07.11.2019 Олійник Т.М. Положення, протокол педагогічної ради
14 Проведення співбесіди з вчителями, які атестуються у 2019-2020 н.р. з питання «Створення власного освітнього портфоліо» До 25.11.2019 Олійник Т.М. Вчителі, які атестуються в поточному навч. році Освітні порт фоліо вчителів
15 Педагогічна рада - «Створення умов професійного зростання педагогічних працівників шляхом підвищення кваліфікації. - Обговорення та погодження Проєкту «Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу закладу». 08.11. 2019 Свічкарьова І.Б. Олійник Т.М. Матеріали педради, протокол
16 Теоритчний семінар “Формувальне оцінювання у Новій українській школі. “ 17.11.2019 Григораш Н.В. матеріли семінару
17 Психолого – педагогічні семінар «Підвищуємо професійний рівень та педагогічну майстерність (правило 3.2). Кінезіологія як здоровозберігаюча технологія для педагогів та здобувачів освіти» 18.11.2019 Ніколенко н.І. Сайт школи, соціальні мережі
18 Опитування педагогічних працівників з метою виявлення потреб в комунікації До 20.12.2019 Олійник Т.М. Створення комфортних умов для педагогічної співпраці та обміном думками
19 Вивчаємо новий Правопис української мови. Теоретичний семінар 05.01.2020 Толмач Н.І., Крайнєва Н.В. Розміщення матеріалів на сайті
20 Організація та проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін З 07.10.2019 по 25.10.2019 Олійник Т.М., голови ШМО Наказ про підсумки проведення шкільних олімпіад
21 Організація та проведення інтерактивних конкурсів «Колосок», «Кенгуру», «Левеня», «Бобер», «Лелека», «Соняшник», «Геліантус» Упродовж року Олійник Т.М., голови ШМО Узагальнення участі учнів в конкурсах, моніторинг
22 Теоретичний семінар «Формувальне оцінювання в освітньому процесі» Грудень 2019 Григораш Н.В. Матеріали семінару
23 Здійснення координації проходження підвищення кваліфікації педпрацівниками закладу (за поданням педагогічних працівників) Упродовж року Олійник Т.М. Спостереження
24 Сприяння професійному самовдосконаленню вчителів через участь у курсах для педагогів на освітніх платформах Prometheus, EdEra, через рух вчительських (не)конференцій EdCamp. Упродовж року Адміністрація Сертифікати вчителів
25 Забезпечення участі учнів в районних предметних олімпіадах Листопад-грудень Адміністрація, вчителі-предметники Наказ про підсумки участі учнів закладу
26 Участь у районному конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт “Віват, інтелект!” Грудень 2019 Олійник Т.М., Вчителі – предметними, учні закладу Науково – дослідницькі роботи
27 Проведення навчання з керівниками ШМО: ·щодо особливостей спостереження за проведенням навчальних занять; ·щодо розроблення системи оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти, критеріїв оцінювання та їх оприлюднення. Грудень 2019 Олійник Т.М. Протоколи МР
28 Розроблення Програми розвитку закладу на 2020 – 2025 роки. Грудень 2019 Олійник Т.М. Карявка О.М. Яценко С.В. Іщенко С.М. Програма
29 Забезпечення участі учнів в обласних предметних олімпіадах Січень-лютий Адміністрація, вчителі-предметники Свято обдарованої дитини
30 Семінар-практикум «Методика роботи з дітьми з особливими освітніми потребами» Січень 2020 Тарасова І.А. Ніколенко Н.І. Матеріали семінару
31 Спостереження за проведенням навчальних занять вчителів, які атестуються в 2019-2020 н.р. Жовтень-березень Адміністрація, члени атестаційної комісії Протоколи засідань атестаційної комісії
32 Організація взаємовідвідування учителями навчальних занять колег Протягом року Олійник Т.М. Тарасова І.А. Григораш Н.В. Спостереження
33 Педагогічна рада «Формування нових підходів до здійснення аналітичної діяльності, спрямованої на ефективний розвиток закладу» Січень 2020 Олійник Т.М. Тарасова І.А. Григораш Н.В. Матеріали педради, протоколи
34 Проведення методичної наради з керівниками ШМО: · щодо компетентнісного підходу до оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти; · щодо модифікації оцінювання у новітньому форматі уроку. Січень 2020 Олійник Т.М. Протоколи МР
35 Психолого–педагогічний семінар «Метод Ненасильницької комунікації М. Розенберга – ефективний інструмент налагодження якісних партнерських стосунків в сучасному освітньому середовищі (правило 3.3) Січень 2020 Ніколенко Н.І. Сайт закладу, соціальні мережі
36 Педагогічна рада “Аукціон педагогічних ідей” за результатами атестації Березень 2020 Олійник Т.М. Матеріали педради, протокол
37 Висунення кандидатур учнів на представлення до щорічної районної премії та стипендії в галузі освіти в номінації «Обдаровані діти» Березень 2020 Олійник Т.М. Портфоліо претендентів
38 Оформлення матеріалів переможців Всеукраїнських і Міжнародних конкурсів, турнірів, олімпіад для випуску книги “Обдарована молодь Кіровоградщини”

До 10.06.2020

Олійник Т.М. Матеріали до друку
39 Психолого-педагогічний семінар”Основи командотворення-як засіб успішного закладу”

квітень

Ніколенко Н.І. Сайт закладу, соціальні мережі
40 Проведення свята “Плекаємо обдарованість” з залученням батьківської громадськості, органів місцевого самоврядування

травень

Олійник Т.М., завідувачі філій Сайт закладу, соціальні мережі
41 Здійснення систематичного моніторингу результативності учнів та педагогів в предметних олімпіадах.

Протягом року

Олійник Т.М. Матеріали моніторингу
42 ЕDCamp “НЕконференція — орієнтир для зростання вчителя”

Травень – червень

Олійник Т. М. Голови ШМО Керівники творчих груп Матеріали конференції, сайт закладу, соціальні мережі

РОЗДІЛ ІV. Створення безпечного освітнього середовища, формування ціннісних житттєвих навичок

Зміст заходів Строки виконання Відповідальні Підсумок Де заслуховувалось Відмітка про виконання
1. Проведення інструктивно – методичної наради з класними керівниками, , лідерами учнівського самоврядування з питань планування виховної роботи.. 29.08.2019 ЗДВР, завідувачі філій Рекомендації, план роботи закладу та філій Нарада
2. Розроблення заходів з впровадження Основних орієнтирів виховання учнів 1–11 класів на 2019/2020 навчальний рік з урахуванням програми «Нова українська школа» у поступі до цінностей» До 30.08.2019 ЗДВР, завідувачі філій Заходи
3. Проведення наради з класними керівниками «Створення у 2019-2020 н.р. безпечного освітнього середовища, формування у дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок. Ознайомлення з методичним посібником «Кодекс безпечного освітнього середовища»,який передбачає навчання школярів, батьків, педагогічних працівників правилам безпечної поведінки особистості. 04.09.2019 ЗДВР,завідувачі філій Рекомендації Нарада
4. Розроблення плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію боулінгу(цькуванню) в закладі До 10.09.2019 ЗДВР,завідувачі філій, педагог-організатор План заходів
5. Відстеження виконання методичних рекомендацій щодо використання державної символіки в загальноосвітніх навчальних закладах. З цією метою класним керівникам: · розробити цикл бесід, конкурсів, лекцій з питань вивчення і тлумачення державної та національної символіки · поновити куточки національної символіки в освітньому середовищі. Вересень ЗДВР, завідувачі філій, класні керівники. Методичні рекомендації
6. Проведення “Круглого столу” для класих керівників «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Медіація – ровесників і ровесниць», «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе» ЗДВР, завідувачі філій Рекомендації Круглий стіл
7 Проведення освітньої роботи із батьками та законними представниками дітей з питань профілактики насильства, булінгу, формування насильницької моделі поведінки та вирішення конфліктів мирним шляхом. Упродовж року ЗДВР, завідувачі філій Рекомендації Батьківські збори
8 Поновлення соціального паспорту школи До 06.09.2019 соціальний педагог Соціальний паспорт Засідання РПП
9 Формування складу Ради профілактики правопорушень та соціального захисту учнів. Планування роботи. Засідання РПП (за окремим планом) 13.09.2019 Упродовж року ЗДВР, завідувачі філій План роботи Наказ
10 Засідання шкільного методичного об’єднання класних керівників (за окремим планом) Упродовж року Голови ШМО Рекомендації Засідання
11 Створення інформаційного банку даних про зайнятість учнів в позаурочний час До 20.09.2019р Соціальний педагог Соціальний пасорт
12 Відстеження контингенту учнів , схильних до правопорушень, до вживання спиртних напоїв, наркотичних речовин. умов проживання дітей, які потребують постійної уваги 20.09.2019 практичний психолог, соціальний педагог закладу та філій спостереження Засідання РПП
13 Проведення класних зборів з метою організації учнівського врядування в класах та формування учнівської ради закладу До 24.09.2019 класні керівники, педагог-організатор Протокол Класні збори, засідання
14 Проведення тематичних зборів учнів по класах «Дотримання правил для учнів обов’язок кожного школяра» Жовтень, 2019 класні керівники закладу та філій Протокол Класні збори
15 Відзначення міжнародного дня боротьби проти насилля: · тренінг «Як захистити себе від насильства» · тематичні години спілкування 03.10.2019 соціально-психологічна служба, класні керівники Заходи
16 Опрацювання із здобувачами освіти Положення про академічну доброчесність. До 01.12.2019 Класні керівники Години спілкування
17 Організація проведення загальношкільних традиційних виховних заходів, свят, акцій, квестів, конкурсів (за планом виховної роботи школи) Уродовж року ЗДВР, завідувачі філій, пед - орг.
18 Відзначення ювілейних дат визначних людей України та світу , пам’ятних дат та державних свят (за окремим планом заходів з національно – патріотичного виховання) Упродовж року ЗДВР, завідувачі філій класні керівники Заходи
19 З метою профілактики підліткового секстінгу та онлайн – грумінгу проводити шкільні уроки «Інтимне селфі в Інтернеті – жарт чи небезпечний ризик? Упродовж року соціально-психологічна служба Уроки
20 Відстеження рівня навчальних досягнень учнів з основ безпеки життєдіяльності шляхом опитування та діагностики Грудень, 2019 учителі основ здоров’я Моніторинг
21 Проведення тижня правових знань , місячника правової освіти і виховання Грудень, 2019 Лютий, 2020 класні керівники, вчителі правознавства Наказ Засідання ШМО
22 Забезпечення участі учнів закладу у районній краєзнавчій конференції «Історія краю очима юних» Лютий ,2020 ЗДВР, завідувачі філій
23 Вивчення психологічних аспектів виховної роботи в школі шляхом анкетування, індивідуальної роботи із здобувачам освіти, співпраці «учень – вчитель». Проведення опитування сформованості ціннісних ставлень учнів 5–11 класів квітень соціально-психологічна служба, педагог-організатор Анкетування, відстеження, опитування Нарада
24 Проведення профілактичних бесід«Наслідки підліткових пустощів”, “ Рабствоза власним бажанням ”, «Курити чи бути здоровим – вибирайте самі”, ” Ціною свого життя Упродовж року соціально-психологічна служба, класні керівники Бесіди
25 Забезпечити проведення інформаційно-просвітницьких заходів:”Як підлітки втягуються взлочинну діяльність ”,усний журнал ”Цінуй життя –зупини СНІД”,діалог “Які права мені потрібні вшколі ”, перший крок до злочину ” Упродовж року соціально-психологічна служба, педагог-організатор Заходи
26. 16 квітня— День довкілля. Проведення трудового десану «Чисте шкільне подвір’я» 13.04.2020 класні керівники
27 Забезпечення проведення просвітницько – профілактичних заходів з питань протидії торгівлі людьми та профілактики наркоманії серед дітей та учнівської молоді. Упродовж року соціально-психологічна служба, класні керівнки Заходи
28 Проведення інструктажів класними керівниками з безпеки життєдіяльності під час освітнього процесу Упродовж року класні керівники Інструктажі
29 Проведення тижнів знань безпеки життєдіяльності (за окремо розробленими планами) Упродовж року ЗДВР, класні керівники, педагог-організатор
30 Проведення бесід з учнями з обов’язковим записом в класний журнал (за планом) Щонеділі класні керівники Журнали
31 Попередження всіх видів дитячого травматизму напередодні канікул, екскурсій, турпоходів тощо протягом року класні керівники
32 Організація літнього відпочинку в пришкільному таборі «Надія». Травень 2020 ЗДВР, завідувачі філій Наказ

РОЗДІЛ V. Фінансово-господарча діяльність, матеріально-технічна база опорного закладу та філій

Строки виконання

Зміст заходів

Відповідальні за виконання

Підсумок

Де заслуховувалось

Липень-серпень Підготовка навчальних приміщень до навчального року

Косенко П.В., завідувачі філій

Акти готовності

Протягом року Провести загальношкільні рейди-перевірки: - збереження шкільного майна - збереження тепла в приміщенні - збереження підручників Тарасова І.А., Косенко П.В., Долгова І.Г.., Жебка Т.О. , завідувачі філій Акти
Серпень- вересень Провести перевірку опалювальної системи, водопроводу, пожежного щита.

Косенко П.В., Долгова І.Г., завідувачі філій

Акти

Протягом року. Систематично Проводити перевірку і контроль світлового режиму в школі.

Косенко П.В., Жебка Т.О., завідувачі філій

Акти

Протягом року Забезпечувати ремонт та збереження навчальних посібників і технічних засобів.

Косенко П.В.,

зав. кабінетами, завідувачі філій

План

Протягом року Проводити роботу по забезпеченню школи та філій підручниками, періодичною пресою та методичною літературою

Олійник Т.М.,

керівники ШМО, завідувачі філій

Звіти

Протягом року Збереження та поповнення бібліотечного фонду закладу та філій

Бондаренко Т.М., завідувачі філій

Звіти

Протягом року Здійснення заходів по підготовці до навчання учнів 1-х класів: - підготовка навчальних, ігрових та спальних приміщень; - закупити постіль, рушники, мило; - закупити спортивний інвентар для ГПД;

Адміністрація закладу, завідувачі філій

Протягом року Продовжити роботу по залученню для потреб закладу позабюджетних коштів Адміністрація школи, завідувачі філій Протоколи пікнув.ради
Протягом року Придбання миючих засобів. Адміністрація закладу, завідувачі філій
Протягом року Здійснити моніторинг щодо придатності шкільних меблів Косенко П.В., Жебка Т.О., завідувачі філій
Вересень Продовжити практику ведення Книг обліку споживання електроенергії, тепла, води Косенко П.В., завідувачі філій
Протягом року Здійснення комплексу заходів по підготовці школи до роботи в осінньо-зимовий період. Косенко П.В., завідувачі філій
Вересень Здійснити повну інвентаризацію шкільного майна Косенко П.В., Тарасова І.А., завідувачі філії
Червень Проводити заходи по дератизації приміщень школи двічі на рік Косенко П.В., завідувачі філії
Серпень Організація осінньої роботи на шкільному подвір’ї. Косенко П.В., завідувачі філій
Серпень-жовтень Перевірка дотримання в школі повітряного, світлового режиму. Жебка Т.О., завідувачі філій
Протягом року Проведення комплексу заходів по забезпеченню режиму дотримання санітарно-гігієнічних норм та заходів безпеки в закладі та філіях Жебка Т.О., Долгова І.Г., завідувачі філій
Протягом року Перевірка стану медичної документації в закладі та філіях Жебка Т.О., завідувачіі філій
Грудень Проведення робіт по забезпеченню безпеки життєдіяльності під час проведення новорічних свят. Косенко П.В., завідувачі філій
Грудень Проведення огляду санітарного стану навчальних кабінетів. Жебка Т.О.
Січень Скласти план проведення ремонтних робіт на 2020 рік, визначити пріоритетні завдання щодо поповнення матеріально-технічної бази. Косенко П.В., завідувачі філій
Серпень, січень Проведення профілактичного ремонту. Косенко П.В., завідувачі філій
Січень, червень Проведення організаційних робіт по забезпеченню освітнього процесу закладу та філій в ІІ семестрі. Заступники директора з НВР, АГЧ, завідувачі філій
Серпень Аналіз витрат за воду, електроенергію Косенко П.В., завідувачі філій
Щомісяця Оформлення замовлення на шкільні підручники. Бондаренко Т.М., бібліотекарі філій
Квітень Проведення весняних робіт по догляду за деревами та кущами на території закладу.та філій Косенко П.В., завідувачі філій
Травень Поновити інвентар шкільної їдальні Косенко П.В., завідувачі філій
Травень Розпочати ремонт класних кімнат, кабінетів, майстерень. Косенко П.В., класні керівники, завідувачі філій
Червень Списання морально застарілих видань підручників із бібліотечного фонду. Бондаренко Т.М., бібліотекарі філій
РОЗДІЛ VI.Діяльність закладу з охорони праці й безпеки життєдіяльності
Строки виконання Зміст заходів Відповідальні за виконання Підсумок Де заслуховувалось
Організаційні заходи
До 02.09.2019 Підготувати розділ «Охорона праці» до плану роботи ЗЗСО СОП Розділ плану
Постійно Забезпечувати заклад законодавчими та нормативно-правовими актами СОП Документація
До 02.09.2019 Скласти і затвердити перелік професій та посад працівників, на які мають бути розроблені інструкції з охорони праці Інженер з ОП Долгова І.Г. Перелік професій
Упродовж року Переглянути, доопрацювати, при необхідності розробити та ввести в дію інструкції посадові, робочі, з охорони праці, безпеки життєдіяльності для учасників освітнього процесу ЗЗСО Заступники директора з НВР, ВР, ГР, інженер з ОП Інструкції
До нового навчально­го року Видати та довести до відома всіх працівників наказ «Про організацію роботи з охорони праці» з визначенням відповідальних осіб за пожежну, електробезпеку, безпечну експлуатацію електричного обладнання, будівель і споруд Адміністрація Наказ
До 02.09.19 Здійснити перевірку готовності закладу до нового навчаль­ного року, оформити акт готовності закладу, акти-дозволи на заняття в кабінетах підвищеної небезпеки, акти-випробування спортивного обладнання Комісія з прийняття закладу до нового навч.року Перевірка, акти
Відповідно до графіка Здійснювати перевірку стану охорони праці в закладі (наявність та повноту інструкцій з охорони праці, своєчасне проведення інструктажів працівникам закладу з охорони праці та ведення журналів реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, періодичний огляд обладнання на відповідність його вимогам нормативних актів, засобів підвищеної небезпеки, тощо) СОП Перевірка журналів інструктажів, інструкцій, актів
До 02.09.19 Поновити куточки охорони праці, безпеки життєдіяльності, де зосередити всю законодавчу, нормативно-технічну документацію з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної та електробезпеки Інженер з ОП Долгова І.Г., ЗДВР Куліченко Л.В. Матеріали
Постійно Продовжувати роботу з удосконалення кабінету охорони праці Інженер з ОП Долгова І.Г.
Перша декада жовтня Підготувати заклад загальної середньої освіти до опалювального сезону ЗДГР Косенко П.В. Підготовка
Вересень Розробити заходи для підготовки закладу загальної середньої освіти до роботи в осінньо-зимовий період ЗДГР Косенко П.В. Заходи
Після кожного випадку Своєчасно проводити розслідування кожного нещасного випадку (у побуті та під час освітнього процесу) з працівниками закладу відповідно до чинних положень СОП Матеріали розслідування, накази, акти
Щомісяця Здійснювати аналіз стану травматизму серед учасників освітнього процесу Інженер з ОП Долгова І.Г. Моніторинг
До 02.09.19 Розробити заходи до розділу «Охорона праці» колективного договору (угоди) СОП Заходи
До 02.09.19 Розробити заходи для підготовки закладу загальної середньої освіти до но­вого навчального року СОП Заходи
Раз у квартал Готувати звіти про стан травматизму Директор, Інженер з ОП Долгова І.Г. Звіт, графік
Постійно Вносити директору ЗЗСО подання з будь-якого питання охорони праці та одержувати від нього аргументовану відповідь СОП Подання
Робота зі збереження життя дітей
До 02.09.19 Видання наказу «Про організацію роботи педагогічного колективу закладу щодо збереження життя та здоров'я учнів» ЗДВР Куліченко Л.В. Наказ
Постійно Контроль своєчасного проведення інструктажів із безпеки життєдіяльності, бесід зі збереження життя та здоров'я учнів Інженер з ОП Долгова І.Г., ЗДВР Куліченко Л.В. Контроль
Вересень Контроль за наявністю робочого одягу для проведення уроків трудового навчання, спортивного одягу для уроків фізкультури Вчителі трудового навчання, фізкультури Контроль
Вересень, січень Провести батьківські збори з обговоренням питання запобігання травмуванню дітей у освітньому процесі та побуті Класні керівники Протокол
За планом Контроль викладання предмета «Основи здоров'я» ЗДНВР Олійник Т.М. Контроль
Постійно Контроль за дотриманням правил поведінки здобувачів освіти на уроках, перервах, а також за відвідуванням закладу. Вчителі, класні керівники Контроль
Підготувати та провести:
Вересень • тиждень знань «Правил дорожнього руху»; ЗДВР Куліченко Л.В., пед.-орг. Кошман Т.М. Матеріали
Листопад • тиждень знань «Правил пожежної безпеки»; ЗДВР Куліченко Л.В., пед.-орг. Кошман Т.М. Матеріали
Лютий, квітень • тиждень сприяння здорового способу життя та безпеці життєдіяльності; ЗДВР Куліченко Л.В., пед.-орг. Кошман Т.М. Матеріали
Квітень • тиждень з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Цивільний захист СОП Наказ, акт
Березень Підготувати шкільну команду юних рятівників до їх участі у районному фестивалі ДЮП Керівники команд
Згідно з графіком РЦЛ Провести медичний огляд учнів закладу загальної середньої освіти Кл. кер.,сестра медична Жебка Т.О. Мед картки
Упродовж року Провести класні години із запрошенням працівників Долинського районного відділу УДСНС України в Кіровоградській області, лікарів, поліції Класні керівники Класні години
Упродовж року Організувати та провести виставки дитячих малюнків, вікторин, кросвордів, плакатів на теми: «Вогонь — друг чи ворог», «Моя дорога до школи», «Ми за здоровий спосіб життя», «День Цивільного захисту» Класні керівники Матеріали
Упродовж року Провести тематичні диктанти, творчі роботи учнів з української мови із питань збереження життя та здоров’я учнів Вч. укр. та рос. мови, класні керівники Матеріали
Упродовж року Організувати відвідування Долинського районного відділу УДСНС України в Кіровоградській області (районної пожежно-технічної частини) Класні керівники Екскурсії
Квітень Провести День цивільного захисту з організацією евакуації учнів Штаб ЦЗ Наказ
Грудень, травень Провести бесіди з безпеки життєдіяльності учнів напередодні канікул Класні керівники Запис у журнали та щоденники
Навчання
У разі потреби Проводити навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності з новопризначеними працівниками СОП Наказ, протокол
У перший день робо­ти, перед початком роботи Проводити вступний інструктаж з новопризначеними працівниками Інженер з ОП Долгова І.Г. Журнал інструктажів
Двічі на рік, Раз на 3місяці Проводити інструктажі з охорони праці на робочому місці з: • педагогічними працівниками (вчителями, класними керівниками); • учителями предметів підвищеної небезпеки, ЗДНВР Тарасова І.А, Григораш Н.В., ЗДВР Куліченко Л.В. Журнали інструктажів
Двічі на рік, Раз на 3місяці • обслуговуючим персоналом; • працівниками харчоблоку ЗДГР Косенко П.В. Журнали інструктажів
Упродовж року у разі потреби Проводити цільові та позапланові інструктажі Заступники директора з НВР, ВР, ГР, кл. кер, кер. Гуртків, інженер з ОП Журнали інструктажів
Постійно Надавати консультативну допомогу працівникам закладу загальної середньої освіти з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності Інженер з ОП Консультація
Масові заходи
Розглядати питання з охорони праці, безпеки життєдіяльності на засіданнях педради:
Січень • «Про стан виробничого та побутового травматизму учасників освітнього процесу»; Заступники директора з НВР, ГР Довідка
Червень • «Виконання наказу про організацію роботи з охорони праці»; Інженер з ОП Долгова І.Г. Підсумковий наказ
Червень • «Про стан роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності» Інженер з ОП Долгова І.Г., ЗДВР Куліченко Л.В. Підсумковий наказ
на зборах трудового колективу:
Вересень • «Про підготовку закладу до роботи в новому навчальному році та осінньо-зимовий період»; ЗДГР Косенко П.В. Довідка
Травень • «Про виконання заходів, зазначених у розділі "Охорона праці" колективного договору» Заступники директора з НВР, ГР Довідка
За графіком Проводити тижні охорони праці СОП Накази, акти
III декада квітня Провести тиждень охорони праці (до Всесвітнього дня охорони праці) СОП Наказ, акт
Безпечна та надійна експлуатація будівель і споруд
До 02.09.19 Призначити відповідальних за безпечний стан будівель і спо­руд, ознайомити з обов'язками Адміністрація Наказ
До 02.09.19 Перевірити територію закладу на предмет травмонебезпечних місць (ями, вибоїни), на наявність ядовитих рослин, кущів, вибухонебезпечних предметів, обірваних електричних проводів тощо СОП Перевірка
До 02.09.19 Впорядкувати територію закладу до нового навчального року (усунути всі травмонебезпечні місця (ями, вибоїни), покосити траву, обрізати сухе гілля на деревах, відремонтувати спортивне обладнання на спортивних майданчиках тощо) ЗДГР Косенко П.В. Впорядкування та ремонт
Постійно Проводити систематичні спостереження за станом виробни­чих будівель і споруд відповідно до Положення Комісія з огляду будівель Спостереження
Двічі на рік Восени та весною Організувати проведення загального огляду будівель і споруд Комісія з огляду будівель Огляд
До 02.09.19 Скласти річний графік проведення планово-запобіжних ремонтів ЗДГР Косенко П.В. Графік
У разі потреби Проводити ремонт виробничих будівель і споруд із метою підтримання чи відновлення початкових експлуатаційних якостей як будівлі загалом, так і її окремих конструкцій ЗДГР Косенко П.В. Ремонт
Вересень- Жовтень Провести утеплення приміщень закладу (засклити вікна, відремонтувати двері, заклеїти щілини вікон) ЗДГР Косенко П.В. Ремонт
Електробезпека
До 02.09.19 Призначити відповідального за електрогосподарство, ознайомити з обов'язками, організувати його навчання Адміністрація Наказ
Щорічно Організувати проведення електротехнічних вимірів опору заземлюючого пристрою, опору ізоляції електропроводів ЗДГР Косенко П.В. Протоколи вимірів
Постійно Забезпечити утримання електромереж, електроарматури, електросилових шаф, освітлювальних електрощитів відповідно до вимог ПТЕЕС, ПУЕ ЗДГР Косенко П.В. Утримування в належному стані
Постійно Очищати від пилу та бруду, не захаращувати різним хламом РЩ-0,4 кВ відповідно до вимог ПТЕЕС п.6.3.16 ЗДГР Косенко П.В. Прибирання
Постійно Забезпечити наявність схеми електропостачання закладу, однолінійної схеми в приміщенні ГРЩ електроустановки, однолінійної схеми на всіх РЩ, ОЩ, паспорта заземлюючого пристрою та робочої схеми занулення електрообладнання відповідно до вимог ПТЕЕС п.5.3.4. ЗДГР Косенко П.В. Наявність схем, паспорта
Постійно Забезпечити робочі місця відповідних працівників засобами захисту від ураження електрострумом (дерев'яний настил чи діелектричні килим­ки, спеціальне взуття, рукавиці, інструменти з ізольованими ручками) ЗДГР Косенко П.В. Наявність засобів захисту
Постійно Провести ремонт світильників, замінити лампи, що перегоріли, або ті, що не відповідають вимогам ЗДГР Косенко П.В. Ремонт
Постійно Відремонтувати несправні електричні розетки, вимикачі. Закрити кришками електричні коробки ЗДГР Косенко П.В Ремонт
1 раз на 3 місяці Перевірити стан освітлювальної силової проводки, електрообладнання, виключивши застосування саморобних запобіжників СОП Перевірка, акт
Постійно Поновити написи з вказівкою диспетчерських найменувань в РЩ, знаки безпеки розподільчих щитів та щитів освітлення, написи «Увімкнено», «Вимкнено» положення всіх комутуючих апаратів, під вимикаючими розетками поновити написи, що зазначають номінальну напругу. ЗДГР Косенко П.В Наявність відповідних написів
Один раз на 3 роки Провести опосвідчення технічного стану електроустановок споживачів ЗДГР Косенко П.В Опосвідчення
1 раз на 3 місяці Провести інструктаж з охорони праці для працівників, які використовують у трудовому процесі електроінструменти з відповідним записом у журналі встановленого зразка ЗДГР Косенко П.В Інструктаж
Щорічно Провести інструктаж з електробезпеки на І групу допуску з працівниками з відповідним записом у журналі встановленого зразка ЗДГР Косенко П.В Інструктаж
Серпень Перевірити стан електромеханічного обладнання та його відповідність вимогам ОП, БЖ СОП Перевірка, акт
Серпень Скласти графік проведення планово-запобіжних робіт (ПЗР) щодо ремонту обладнання ЗДГР Косенко П.В Графік
Гігієна праці. Медичні огляди. Профілактика отруєнь та професійних захворювань
До 02.09.19 Організувати обов'язковий медогляд працівників відповідно до Положення Адміністрація, сестра медична Сан книжки
Січень Здійснити аналіз медичних карток, виявлення діагнозів захворювання Сестра медична Жебка Т.О. Аналіз
Травень Звіт сестри медичної про ефективність здійснюваних нею рейдів перевірки санітарно-гігієнічних умов закладу Сестра медична Жебка Т.О Звіт
2 рази на рік Забезпечити працівників обслуговуючого персоналу дезінфікуючими та мийними засобами, спецодягом, ганчірками, відповідним інвентарем для прибирання ЗДГР Косенко П.В Наявність засобів та інвентарю у працівників
До 02.09.19 Усі структурні підрозділи з підвищеною небезпекою та шкідливими умовами праці забезпечити відповідно укомплектовани­ми медичними аптечками Сестра медична Жебка Т.О. Наявність мед аптечок
Постійно Забезпечити належну роботу всіх санітарно-побутових приміщень ЗДГР Косенко П.В
Постійно Забезпечити регулярне проведення дезінфекції, дератизації приміщень закладу Сестра медична Жебка Т.О. Регулярне проведення
Постійно Забезпечити в закладі безпечний питний, повітряний, температурний, світловий режими відповідно до норм і правил охорони праці та виробничої санітарії ЗДГР Косенко П.В
Пожежна безпека
До 02.09.19 Призначити відповідальних за пожежну безпеку в ЗЗСО, ознайомити з обов'язками, організувати проходження ними навчання Адміністрація Наказ
До 02.09.19 Поновити план евакуації працівників, учнів, вихованців на випадок пожежі та графічну схему евакуації в закладі ЗДГР Косенко П.В План евакуації
II квартал Провести практичне заняття з відпрацюванням плану евакуації СОП Заняття
II квартал Провести практичне заняття з правил користування первинними засобами пожежогасіння (вогнегасником, пожежним інвентарем та інструментом) СОП Заняття
У разі потреби Переглянути (поновити) інструкції з пожежної безпеки та забезпечити ними структурні підрозділи закладу СОП Забезпечення структурних підрозділів інструкціями
Раз на півріччя Провести інструктажі з працівниками закладу з протипожежної безпеки ЗДГР Косенко П.В Інструктажі
Постійно Забезпечити сторожа телефонним апаратом, списком посадових осіб із зазначенням їхніх номерів домашніх та мобільних телефонів, адрес ЗДГР Косенко П.В Список
У разі потреби Розробити заходи щодо усунення недоліків, зазначених у приписах служби охорони праці, інспекторів УДСНС та інспекторів Держпраці СОП Заходи
До 02.09.19 Видати накази про заборону паління в закладі, використання в навчальних кабінетах електронагрівальних приладів для приготування їжі, обігріву приміщень тощо, про зберігання легкозаймистих та горючих речовин, про заборону проведення електрозварювальних робіт в закладі Адміністрація Наказ
Раз у 3 місяці Здійснити перевірку за дотриманням протипожежних вимог щодо утримання шляхів евакуації та евакуаційних виходів СОП Акт
Постійно Забезпечити утримання шляхів евакуації та виходів відповідно до «Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України» затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 15.08.2016 № 974, Правил пожежної безпеки в Україні затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417 ЗДГР Косенко П.В Належне утримання
Постійно Забезпечити належне виконання працівниками ЗЗСО «Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України» затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 15.08.2016 № 974, «Правил пожежної безпеки в Україні» затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417 ЗДГР Косенко П.В Правила
до 02.09.19 Забезпечити наявність пам’яток з правил пожежної безпеки в приміщеннях закладу ЗДГР Косенко П.В Пам’ятки
Постійно Забезпечити контроль за виконанням планів, заходів, наказів щодо роботи з питань пожежної безпеки в закладі СОП Контроль
Харчоблок
До 02.09.19 Видати наказ про організацію харчування в закладі загальної середньої освіти Адміністрація Наказ
Постійно Зберігати добові проби готових страв у холодильнику відповідно до вимог Сестра медична Жебка Т.О.
Постійно Здійснювати бракераж сирої та готової продукції, результати заносити до відповідних журналів Сестра медична Жебка Т.О. Журнал
Постійно Вести необхідну документацію згідно із вимогами ДСанПіН Сестра медична Жебка Т.О. Документація
Контроль за станом охорони праці
Постійно; за графіком Здійснювати контроль за станом охорони праці: • оперативний; • адміністративний; • громадський Заступники директора з НВР, ГР, СОП, інженер з ОП Накази, акти
Щоквар­тально Проводити внутрішній аудит охорони праці в межах тижня охорони праці Адміністрація, СОП Акт
Серпень Перевірити готовність до нового навчального року всіх приміщень закладу Адміністрація, СОП Акти
Вересень Перевірити наявність актів-дозволів на проведення занять у кабінетах підвищеної небезпеки, спортзалі, майстерні, актів перевірки стану обладнання тощо Адміністрація, СОП Акти
Упродовж року Контроль виконання плану ремонтних робіт Адміністрація Контроль
Кiлькiсть переглядiв: 924

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.